Emtek klaszter tag és gesztor szervezet

 

2011. április 20-án megalakult az Első Magyar Tüzelés-és Légtechnikai Energia Klaszter  (EMTEK)


Az EMTEK klaszter lényege, hogy a gazdasági és pénzügyi erők mellett, a tudást és a kapcsolatrendszert is kiemelten hasznosítja a társulásban.

EMTEK klaszter tagjai: Letöltés

Bővebb információ: www.emtek.info.hu


emtek logo.jpg

Alapítva 2011

 

 

A  M a g y a r  E n e r g i a  B a j n o k a . . .   EMTEK   F e j l e s z t é s  a  j ö v ő é r t . . .